|
 

VESTI

Support, Diagnostic and Transport

MAHLE
21 Jan, 2015 | 0 komentara

U decembru je održana tehnička obuka MAHLE, kao jednog od tri vodeća ponuđača delova i sistema za motore, za osoblje SDT Group, sa sledećim temama:

 

mahlelogo

 

Tema

MAHLE - Uvod         

Pregled svih proizvoda, kvalitet, filozofija, new products eg. AC-service units.

Klipovi

Različiti tipovi dizajna, tehnologija, tipična oštećenja

Karike i stubline

Različiti tipovi dizajna, instalacija, tipična oštećenja

Turbine

Funkcija, razvoj, tehnologija, analiza oštećenja

Termostati

Filteri ulja, goriva
i klima uređaja

Kvalitet, razvoj, tehnologija, oštećenjaSretenjska 4, 11272, Dobanovci, Beograd, Srbija *** e-mail: office@sdtgroup.rs *** Tel: +381 11 770 3100 *** ISO 9001:2008 - SGS
© 2019 « SDT GROUP D.O.O. » All right reserved.