U decembru je održana tehnička obuka MAHLE, kao jednog od tri vodeća ponuđača delova i sistema za motore, za osoblje SDT Group, sa sledećim temama:

mahlelogo

Tema  
MAHLE – Uvod Pregled svih proizvoda, kvalitet, filozofija, new products eg. AC-service units.
Klipovi Različiti tipovi dizajna, tehnologija, tipična oštećenja
Karike i stubline Različiti tipovi dizajna, instalacija, tipična oštećenja
Turbine Funkcija, razvoj, tehnologija, analiza oštećenja
Termostati  
Filteri ulja, goriva
i klima uređaja
Kvalitet, razvoj, tehnologija, oštećenja