SDT Group, u zajedničkoj saradnji sa Privrednom komorom Beograda, Mašinskim i Saobraćajnim fakultetom,
organizovala je privredno stručni skup sa temom Električna vozila u javnom gradskom saobraćaju.

Program koji je održan na skupu je bio sledeći:

– Sistem javnog gradskog transporta putnika kao element održivog razvoja gradova: Autobus na elektro pogon
Doc. dr Slaven M. Tica, prodekan – Saobraćajni fakultet
– Strategija korišćenja autobusa na električni pogon u gradovima EU
mr Željko Milković, generalni direktor JKP GSP „Beograd“
– Stepen korisnosti električnog pogona za vozila javnog prevoza
Prof. dr Slobodan Popović, profesor – Mašinski fakultet
– Optimizacija električnih autobusa za javni gradski prevoz – Studija slučaja za Beograd
Adam Zielinski, zamenik direktora – Solaris Bus & Coach S.A.
Ovom prezentacijom je kompanija Solaris iznela bitne aspekte koji utiču, i od kojih zavisi izrada jednog električnog
autobusa za javni gradski prevoz, kao i predlog infrastrukture i vozila za određenu liniju u Beogradu, sa  simulacijom
potrošnje električne energije u toku radnog dana.