Dana 23. februara 2015. godine obavljena je nadzorna provera standarda ISO 9001:2008, od strane akreditacione kuće SGS. Cilj provere je bio da se utvrdi da li je sistem menadžmenta kompanije SDT Group u saglasnosti sa svim zahtevima proveravanog standarda i predmetom sertifikacije – Prodaja i održavanje komercijalnih vozila. Tim koji je vršio proveru je na osnovu provere aktivnosti, dokumenata i zapisa, doneo odluku da se važenje sertifikacije produži.

Sertifikat je važeći od 08.04.2014. godine do 07.04.2017. godine, uz zadovoljavajuće nadzorne provere.