|
 

VESTI

Support, Diagnostic and Transport

Sertifikat ISO 9001:2008
23 Mar, 2015 | 0 komentara

Dana 23. februara 2015. godine obavljena je nadzorna provera standarda ISO 9001:2008, od strane akreditacione kuće SGS. Cilj provere je bio da se utvrdi da li je sistem menadžmenta kompanije SDT Group u saglasnosti sa svim zahtevima proveravanog standarda i predmetom sertifikacije - Prodaja i održavanje komercijalnih vozila. Tim koji je vršio proveru je na osnovu provere aktivnosti, dokumenata i zapisa, doneo odluku da se važenje sertifikacije produži.

Sertifikat je važeći od 08.04.2014. godine do 07.04.2017. godine, uz zadovoljavajuće nadzorne provere.Sretenjska 4, 11272, Dobanovci, Beograd, Srbija *** e-mail: office@sdtgroup.rs *** Tel: +381 11 770 3100 *** ISO 9001:2008 - SGS
© 2019 « SDT GROUP D.O.O. » All right reserved.