SDT GROUP PRESENTS FOGMAKER FIRE SYSTEM IN MINING BASIN BOR!

Delegacija kompanije SDT Group DOO uspešno je realizovala danas predstavnicima službe protivpožarne bezbednosti Rudarsko-topioničarskog basena Bor demonstraciju protivpožarnih sistema Fogmaker namenjenih gašenju početnih požara u motornom prostoru. Za protivpožarce rudnika u Boru izvedena je pokazna demonstracija Fogmaker sistema u prikolici koja je za tu potrebu imitirala motorni prostor radne mašine. Fogmaker, kao i u realnim…