Fogmaker sistem

Fogmaker

Fogmaker - primena na aerodromima

Fogmaker sistemi za suzbijanje požara na aerodromima - oprema za podršku na zemlji

Zaštita od požara za mašine na aerodromima može napraviti veliku razliku za spasavanje života i imovine.

SUzbijanje požara na aerodromu
Sprečite rizike, prekide usluga, zastoje i kašnjenja

Oprema za zemaljsku podršku (GSE-Ground Support Equipment) je potencijalni visokorizični element na svakom aerodromu. Požari na motorima ove opreme ugrožavaju ljudske živote, imovinu i mašine. Požari takođe mogu da dovedu do velikih smetnji u pružanju usluga, da utiču na zastoje i da izazovu kašnjenja.

Investirajte u bezbednost ljudi i imovine

Fogmaker sistem za gašenje požara je investicija u bezbednost ljudi i imovine. Vodena magla pod visokim pritiskom je superiorna tehnologija za suzbijanje u motornim prostorima i snažno ograničava posledice požara u GSE mašinama kao što su traktori za pomeranje, GPU, kamioni za prtljag, nosači, teretni utovarivači, putnički autobusi i kamioni za snabdevanje. Sistem radi i za obične motore i za električna vozila.

Fogmaker za aerodrome
Unapređivanje postojeće mašinerije

Mnogi aerodromi biraju da unaprede postojeće mašine. Imamo dugogodišnje iskustvo u analizi rizika i instalacijama na kamionima za vuču, odleđivačima, autobusima i GPU mašinama.

Fogmaker u mašinama na aerodromima