Fogmaker gašenje požara

Fogmaker

Fogmaker - primena u električnim vozilima

Fogmaker sistemi za suzbijanje požara u električnim vozilima

Električna vozila eliminišu tečna goriva i vruće površine kao rizike povezane sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem, ali ostali inicijatori požara ostaju prisutni.

Suzbijanje požara u trolejbusima
Obezbedite požarnu bezbednost svog električnog vozila

Evolucija elektromobilnosti se kreće sve brže i brže. Električni pogon eliminiše tečna goriva i vruće površine povezane sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem. Ipak, ostali inicijatori požara ostaju. To su grejači, A/C kompresori, hidraulične tečnosti, sistemi od 12/24 volti i zapaljivi materijali kao što su izolacija i unutrašnji tekstil. Takođe, rana faza standardizacije dozvoljava raznovrsnost dizajna instalacija pa se time dodaju dodatni nepoznati rizici. Dakle, opremanje električnih vozila sistemom za suzbijanje požara visokih performansi (FSS) kao što je Fogmaker, u velikoj meri doprinosi požarnoj sigurnosti vašeg vozila.

Suzbijanje požara u električnim vozilima
Bezbedan za upotrebu u većini električnih okruženja

Vodena magla ne može da sprovodi električnu energiju u opsegu napona koji se nalazi u automobilskim aplikacijama. Ovo je obezbeđeno mikro kapljicama vodene magle i izolacionim vazduhom između tih kapljica. Vodena magla Fogmakera neće prodreti u IP klasifikaciju IP66 ili višu, što ga čini bezbednim za upotrebu u većini električnih okruženja.

Fogmaker za električna vozila