Fogmaker za autobuse

Fogmaker

Fogmaker - primena u autobusima

Fogmaker sistemi za suzbijanje požara u autobusima

Požar u motornom prostoru autobusa može biti razoran i za vozača i za putnike i može dovesti do neželjenih zastoja, zastoja na autoputu i potpunog uništenja autobusa.

Fogmaker u autobusima
Vrhunska tehnologija suzbijanja požara ograničava posledice

Fogmaker ozbiljno shvata bezbednost. Fogmaker sistem za gašenje požara sa vodenom maglom visokog pritiska je superiorna tehnologija za suzbijanje požara u motoru ili zatvorenom prostoru, ograničavajući posledice požara u autobusu.

Mala, ali važna investicija

Ulaganje u efikasan sistem vodene magle pod visokim pritiskom biće samo mali deo ukupne investicije prilikom nabavke novih autobusa. U slučaju požara, efikasnost sistema ograničava štetu i pomaže u smanjenju troškova popravke.

Suzbijanje požara u autobusima

Organizacije su širom sveta smatrale da su automatizovani sistemi za gašenje požara u mašinskoj prostoriji važna mera zaštite od požara. Štaviše, neka osiguravajuća društva i autobuski operateri zahtevaju sisteme za gašenje požara, a potražnja raste, delom zbog novog zakonodavstva prema UN ECE R107.

Oko 50 evropskih zemalja je potpisalo ovaj zakon, a čini se da ga prate i zemlje van Evrope. U praksi, R107 znači da svaki novi autobus mora imati OEM homologovani sistem za gašenje požara u vozilu.